Yaşam Boyu Sağlık

Göğüs hastalıkları polikliniğine başvuran hastaların öncelikle hastalığı ile ilgili öyküsü alınır.Ayrıntılı fizik muayenesi yapıldıktan sonra gerekli görülen laboratuvar testleri,Akciğergrafisi,Bilgisayarlı akciğer tomografisi (BT),Solunum fonksiyon testi (SFT) gibi tanı yöntemlerine başvurulur.Allerji düşünülen hastaların allerji testi (Deri prick testi)Uzman hekim tarafından yapılır.

Doktorunuza Sorun

Göğüs Hastalıkları

Hastalığın tanısı konulduktan sonra hastanın ayaktan tedavisi verilir.Gerekli hallerde hastanede yatırılarak hastanın tedavisi sağlanır.

İletişim

Göğüs hastalıklarında takip ve tedavisi yapılan hastalıklar şunlardır:

 • Akut bronşit
 • Kronik geçmeyen öksürük
 • Astım,Allerjikastım,Allerjikrinit
 • Kronik Obstrüktif Akciğer hastalığı (KOAH)
 • Bronşektazi
 • Pnömoni (Zatürre)
 • Plevral sıvılar
 • Akciğer kanseri
 • Akciğer embolisi (Akciğere pıhtı atması)
 • İnterstisyel Akciğer hastalıkları (Fibrozis)
 • Akciğer tüberkülozu (Verem)
 • Sigara bırakma tedavisi