Kalite Çalışmalarımızda Biz, temel değerlerimizden ödün vermeden

Hastalarımız için :

Hasta haklarına saygılı olmayı,

Her hastamızı bir birey olarak kabul etmeyi ve kendilerini özel hissettirmeyi,

Bilgi edinmenin hastaların en doğal hakkı olduğunu ve bunun tedaviyi kolaylaştıran bir unsur olduğunu unutmamayı,

Kaliteli hizmet sunmak için gerekli sistemi oluşturmayı,

Sunulan sağlık hizmeti sonuçlarının uluslararası standartlara ulaştırılmasını ve bu standartların aşılmasını başarmayı,

Hastaların sağlık hizmetinin yanı sıra konforlu bir bakıma da gereksinimi olduğunu unutmamayı,

Hasta memnuniyetini sürekli ölçmeyi ve iyileştirmeyi,

Çalışanlarımız için :

Kendini yenileyebilen, değişime açık bir kadro ile çalışmayı,

İşinde yetkin kişilerle birlikte olmayı,

Eğitime önem vermeyi ve daha fazla eğitim, araştırma imkanı sağlamayı,

Çalışanlarımızın fikirlerine saygı göstermeyi, önerilerinden yararlanmayı,

Memnuniyetlerini ölçmeyi ve sürekli iyileştirmeyi,

İletişim

Kurumumuz için :

Etik kurallara uymayı,

Bilimin gerektirdiği kanıta dayalı tıbbı uygulamayı,

Uluslararası sağlık standartlarını yakından izlemeyi ve uygulamayı,

Eğitim veren bir yapıya ve bunun yaratacağı dinamizme erişmeyi,

Toplumun sağlık hizmeti gereksinimi doğrultusunda uygun öngörülerle birçok yerde yeni sağlık kuruluşu açarak hizmetimizi yaygınlaştırmayı,

Toplum sağlığı için gereken önleyici ve koruyucu faaliyetlerde bulunmayı,

Teknoloji ve bilgi transferini zaman kaybetmeden gerçekleştirmeyi,

Tıp teknolojisini etkin ve verimli kullanmayı,

Güncel bilgiyi yayan ve paylaşan bir kuruluş olmayı,

Tanıtımımıza yardımcı olacak etkinlikler organize etmeyi,

Kurduğumuz sistemi sürekli sorgulamayı ve iyileştirmeyi,

Hastanemizde sağlık alanında gerçekleştirilen büyük yatırımlar ve sağlıkta kalite kültürünün oluşturulması amacıyla ÖZEL BANDIRMA ROYAL HASTANESİ olarak daha iyisi olmayı hedefliyoruz.