Yaşam Boyu Sağlık

KBB Kliniği’mizde de muayeneler, endovizyon sistemler kullanılarak yapılmaktadır. Minimal invaziv cerrahi ilkeleri esas kabul edilmiştir. Bu doğrultuda cerrahi tedavilerde mümkün olduğunca endoskopik yöntemler kullanılmaktadır. Kliniğimiz bünyesinde bulunan odyoloji laboratuarımızda her türlü işitme ölçümleri modern tıbbi cihazlar ve uzman odyolog yardımıyla yapılmaktadır.

Doktorunuza Sorun

KULAK BURUN BOĞAZ

Kulak Burun Boğaz Bölümümüzde; kulak, burun, boğaz ve ilgili baş boyun hastalıklarının teşhis ve tedavisini gerçekleştirmekteyiz. Gelişmiş teknolojiye dayalı tanı ve tedavi yöntemlerinin kullanıldığı bölümümüzde; endoskopik ve mikroskobik işlemler ile duyma ve denge sistemi hastalıklarının muayene, tetkik ve tedavisini yapılmaktadır. Kulak Burun Boğaz ameliyatları ve baş boyun tümörlerine yönelik onkolojik cerrahi operasyonlar da başarıyla uygulanmaktadır. Hastalarımızın; acil, poliklinik ve yatarak tedavileri deneyimli uzman kadromuz ile güncel teşhis ve tedavi yöntemleri kullanarak en etkin şekilde gerçekleştirilmektedir.

İletişim

Verilen Hizmetler

  • Endoskopik KBB muayenesi
  • Odyoloji (işitme) testleri
  • KBB hastalıklarının tıbbi tedavisi
  • KBB cerahisi (FESS, tonsilektomi, her türlü kulak ameliyatları ve diğer operasyonlar)
  • Baş – boyun cerrahisi
  • Ses hastalıkları cerrahisi
  • Nazal septal deviasyon ameliyatları
  • Horlama ameliyatları