Hastanemizde aşağıdaki sağlık hizmetlerinden ilave ücret alınmamaktadır.

  • Acil Haller Nedeniyle Sunulan Sağlık Hizmetleri
  • Yoğun Bakım Hizmetleri
  • Yanık Tedavisi Hizmetleri
  • Kanser Tedavisi (Radyoterapi, Kemoterapi, Radyo İzotop Tedavileri)
  • Yeni Doğana Verilen Sağlık Hizmetleri
  • Organ Doku ve Kök Hücre Nakilleri
  • Doğumsal Anomaliler İçin Yapılan Cerrahi İşlemlere Yönelik Sağlık Hizmetleri
  • Diyaliz Tedavileri
  • Kardiyovasküler Cerrahi İşlemleri