Op.Dr. Yaşar MUMYAKMAZ

Göz Hastalıkları

KONTAKT LENS

*Bugün dünyada ve ülkemizde milyonlarca kişinin kullandığı kontakt lensler gözlüğün en büyük alternatifi durumundadır.

Gözlük takmayı sevmemek

Gözlük kullanımına engel bir durumun bulunması(burun ameliyatı gibi)

Kişinin estetik kaygısı

Kişileri kontakt lens takmaya yönlendirir.

Doktor kontrolünde bilinçli bir şekilde kullandıktan sonra kontakt lenslerin gizlice herhangi zararı olmaz.

Kontakt Lens Kullanırken Nelere Dikkat Edilmeli?

• Göze uygun olan lens, iyi ortalanmış olup, korneayı sarar.

• Gözyaşının dolaşımı için lens hafif hareket etmelidir. Push-up testinde ve göz kırpma sonrasında 1 mm dikey hareket edebilmelidir.

• Kullanıcı net ve rahat görmeli, lensi hissetmemelidir

• Göz kırpma sonrası görüş değişmemelidir.

• Kenar şeridi göze baskı yapmamalıdır.

• Kontakt lensler ile uyunmamalıdır. Denize ya da havuza girilmemelidir.

• Kontakt lens kullanırken gözünüzde kızarıklık veya batma hissi oluşturduğunda hemen lensi çıkartıp doktora başvurulmalıdır.

Kontakt Lenslerin Özellikleri

• Arka yüzey: Lensin kornea ile temas eden kısmıdır.

• Ön yüzey: Lensin kornea ile temas etmeyen yüzüdür. Işığın kırılmasını, kırma kusurunu düzeltmek için gereken ölçüde değiştirecek şekilde eğimlidir.

• Temel eğri (Bace curve): Bir lensin rahat olabilmesi için göze temas eden arka yüzeyi ile korneanın ön yüzeyinin uyumlu ve benzer eğimde olması gerekmektedir. Temel eğri, arka yüzeyin optik alanının yarıçapıdır. Lensin göze uydurulması eğimi olduğu için en önemli parametrelerden biridir. Uygulanan lensin çok sıkı olduğu durumlarda temel eğri büyütülmeli, tersi hallerde küçültülmelidir.

Kontakt Lens Çeşitleri

Planlı değişim lensleri (aylık atılan)

Günlük lensler

Toric Lensler (Astigmatlı)

Uzak - yakın bir arada lensler

Gece gözde kalabilen lensler

Afak lensler (pediatrik)

Yüksek numaralı ve uzun süreli lensler

İletişim