doctor-foto

Genel Cerrahi branşında hizmet veren doktorumuz
DOÇ. DR. RAMAZAN SARI

Doktorumuza çağrı merkezimiz yada Online Randevu sistemimiz üzerinden randevu alabilir.
Ayrıca Doktorumuza sorun kısmını kullanarakta sorularınızı kendisine iletebilirsiniz.

Doktora Sorun Online Randevu Al

DOÇ. DR. RAMAZAN SARI

Genel Cerrahi

 
Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yıl

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi

Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yıl

Genel Cerrahi - ATATÜRK Eğiim ve Araştırma Hastanesi 2012-2107

Mezuniyet Sonrası Görevler

Kırşehir Ahi Evran Devlet Hastanesi 2011-2012 

Ankara ATATÜRK Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2012 - 2017

Muş Malazgirt Devlet Hastanesi 2017 - 2018

Üniversity of Toronto St.Michael's Hospital Ağustos 2018 - 2018

Başkent Üniversitesi Adana Hastanesi Ocak 2019 - Temmuz 219

Özel Adana Cerrahi Tıp Merkezi ( Kadrolu ) Ağustos 2019 - Ekim 2019

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi ( Yarı zamanlı ) Ağustos 2019 - Ekim 2019

İstanbul Kartal Dr.Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Kasım 2019 - Mart 2022

Özel Bandırma ROYAL Hastanesi Nisan 2022 - Halen 

Bilimsel Çalışmalar


A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

1. Sari R, Akbaba S, Gundogdu RH, Yazicioglu MO. Comparison of V-Y Flap and Limberg Flap Methods in Pilonidal Sinus Surgery. Turkish Journal of Colorectal Disease 2019;29(2):69-74 doi: 10.4274/tjcd.galenos.2018.10437
2. Sari R, Kuş M, Arer İM, Yabanoğlu H. A Single-center Experience of Clinical Outcomes of Surgical Management for Rectocele Disease. Turkish Journal of Colorectal Disease 2019;29(4):183-187 doi: 10.4274/tjcd.galenos.2019.2019-4-1
3. Sari R, Yabanoglu H, Hargura AS, Kus M, Arer IM. Outcomes of Total Parathyroidectomy with Autotransplantation versus Subtotal Parathyroidectomy Techniques for Secondary Hyperparathyroidism in Chronic Kidney Renal Failure. Journal of the College of Physicians and Surgeons Pakistan 2020;30(1):18-22. doi: 10.29271/jcpsp.2020.01.18 (SCI-E)
4. Sari R, Yabanoglu H, Kus M, Arer IM. Management and Clinical Outcomes of Iatrogenic Injury Secondary to Endoscopic Retrograde Cholangiopancreatography. Istanbul Medical Journal 2020;21(1):28-32. doi: 10.4274/imj.galenos.2019.70104
5. Sari R, Kuş M, Kayaselçuk F. Intra-abdominal Actinomycosis Imitating Sigmoid Colon Cancer: A Case Report. Middle East Journal of Digestive Diseases 2020;12:126-129. doi: 10.34172/mejdd.2020.173
6. Altin O, Sari R. Pericardial Type 1 Parathyromatosis: A very rare cause of primary hyperparathyroidism. Acta Endocrinologica (Buc). 2020;16(4):505-507. doi: 10.4183/aeb.2020.505. (SCI-E)
7. Sari R, Kaya S, Altin O, Tuzun S, Altuntas YE, Kucuk HF. Prognostic Significance of Systemic Inflammatory Markers in Rectal Cancer. Annals of Medical Research 2021:28(1):101-5. doi: 10.5455/annalsmedres.2020.06.596
8. Kaya S, Sarı R. Quality of Life After Rectal Cancer Surgery: Comparison of Open and Laparoscopic Approaches. Southern Clinics of Istanbul Eurasia. 2021;32(1):8-12 doi: 10.14744/scie.2020.99705
9. Altin O, Kaya S, Sari R, Altuntas YE, Baris B, Kucuk HF. Surgical results of hartmann procedure in emergency cases with left sided colorectal cancer. Cirugía y Cirujanos 2021;89(2):150-155. doi: 10.24875/CIRU.20000140 (SCI-E)
10. Santoro GA, Grossi U, Murad-Regadas S, DECOR-19 Collaborative Group. DElayed COloRectal cancer care during COVID-19 Pandemic (DECOR-19): Global perspective from an international survey. Surgery 2021;169(4):796-807. doi: 10.1016/j.surg.2020.11.008 (SCI-E)
11. Sari R, Kaya S, Hargura AS, Altin O, Kucuk HF. Approach to Surgical Patients in a COVID-19 Pandemic Hospital. Surgical Innovation 2021;28(2):251-252. doi:10.1177/1553350620967848 (SCI-E)
12. COVIDSurg Collaborative, GlobalSurg Collaborative. Timing of surgery following SARS-CoV-2 infection: an international prospective cohort study. Anaesthesia 2021;76(6):731-735. doi: 10.1111/anae.15458 (SCI-E)
13. Altın Ö, Sarı R. The effect of obesity in laparoscopic transperitoneal adrenalectomy. Turkish Journal of Surgery 2021;37(2):126-132. doi: 10.47717/turkjsurg.2021.4901
14. Sari R, Buldanli MZ. A rare case of acute mechanical intestinal obstruction due to isolated mesenteric panniculitis. Libyan Journal of Medical Sciences 2021;5(2):87-89 doi: 10.4103/ljms.ljms_34_21
15. Yabanoğlu H, Sarı R, Haydardedeoğlu FE, Kuş M, Hargura AS, Arer İM. Preoperatıve Therapeutic Plasma Exchange and Surgical Treatment in Thyrotoxicosis Patients: A single-centre retrospective cohort study. Acta Endocrinologica (Buc). 2021;17(3):346-350. doi: 10.4183/aeb.2021.346
16. Sari R, Kaya S, Altin O, Kucukdiler E, Tuzun S, Seker A. The Importance of High Mean Platelet Volume in Patients with Gastric Cancer. Gazi Medical Journal 2021;32(4):536-540. doi: 10.12996/gmj.2021.121
17. COVIDSurg Collaborative, GlobalSurg Collaborative. SARS-CoV-2 vaccination modelling for safe surgery to save lives: data from an international prospective cohort study. British Journal of Surgery. 2021;108(9):1056-1063. doi: 10.1093/bjs/znab101. (SCI-E)
18. Altın Ö, Kaya S, Sarı R. Laparoscopic and single incision laparoscopic repair of Morgagni hernia in adults. Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery 2021;29(4):513-519 doi: 10.5606/tgkdc.dergisi.2021.20983 (SCI-E)
19. COVIDSurg Collaborative, GlobalSurg Collaborative. Effects of pre-operative isolation on postoperative pulmonary complications after elective surgery: an international prospective cohort study. Anaesthesia. 2021;76(11):1454-1464. doi:10.1111/anae.15560 (SCI-E)
20. Kaya S, Yuksek MO, Sari R, Altin O, Sikar HE, Kucuk HF. Is hemithyroidectomy sufficient in unilateral benign nodular goitre? Minerva Endocrinology 2021;46(4):406-412 doi: 10.23736/S0391-1977.20.03203-4 (SCI-E)
21. COVIDSurg Collaborative, GlobalSurg Collaborative. SARS-CoV-2 infection and venous thromboembolism after surgery: an international prospective cohort study. Anaesthesia. 2021 https://doi.org/10.1111/anae.15563 2022;77(1):28-39. (SCI-E)
22. Memişoğlu E, Sarı R. Timing of Cholecystectomy in Recurrent Attacks of Acute Cholecystitis. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi. 2022;28(4):508-512 doi: 10.14744/tjtes.2022.81908 (SCI-E)
23. Memişoğlu E, Sarı R. Efficacy of Positron Emission Tomography in Evaluating Neoadjuvant Chemotherapy Response and Factors Affecting Pathological Response in Breast Cancer. Southern Clinics of Istanbul Eurasia. 2022; 33(2): 162-167 doi: 10.14744/scie.2021.43179

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:


1. Gundogdu RH, Senyuz K, Bozkırlı BO, Alisik M, Yazicioglu O, Sari R, Savas F. Prealbumin level is the appropriate marker for predicting complications and mortality after cancer surgery. 38th ESPEN Congress, 17-20 September 2016, Copenhagen, Denmark (Poster Bildiri)
2. Sarı R. Evre 3 Mide Kanserinde D2 Diseksiyon Sonrası Metastatik Lenf Nodu Oranının Prognostik ve Prediktif Değeri, 4. Bozyaka Mide Kanseri Cerrahisinde Güncel Durum Sempozyumu, 11-12 Aralık 2020, Online (Sözlü Bildiri)
3. Sarı R, Memişoğlu E. Endoskopide Saptanan Gastrik Poliplerin Değerlendirilmesi ve Malignite İlişkisi, 4. Bozyaka Mide Kanseri Cerrahisinde Güncel Durum Sempozyumu, 11-12 Aralık 2020, Online (Sözlü Bildiri)

C. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
C1. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar:
C2. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:
1. Sarı R. Erken Evre Mide Kanserinde Minimal İnvaziv Cerrahi Tedavi. Gastrointestinal Sistem Tümörleri-1 (2019). Akademisyen Kitabevi A.Ş. ISBN:978-605-258-551-1 ss:237-248
2. Sarı R. Mide Kanseri Tanı ve Tedavi Planlamasında Görüntüleme Yöntemlerinin Yeri. Gastrointestinal Sistem Kanserlerinin Cerrahisi (2020). Akademisyen Kitabevi A.Ş. ISBN: 978-605-258-949-6 ss:67-78

D. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler:
1. Sarı R, Gürer A, Küçükdiler E, Yazıcıoğlu MÖ. Serum DR-70 ve CEA Düzeyleri ile Kolorektal Kanserlerdeki pTNM Evresi Arasındaki İlişki. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi, 2018;38(1):1-7 doi: 10.5336/medsci.2017-56213
2. Sarı R, Durak D, Yazıcıoğlu MÖ, Gürer A. Kolon Kanserlerinde Tomografinin Lenf Nodu Tespitindeki Rolü. Bozok Tıp Dergisi 2019;9(2):48-51 doi: 10.16919/bozoktip.461698
3. Kuş M, Sarı R, Arer İM, Yabanoğlu H. Rektovajinal Fistül Hastalığının Cerrahi Tedavisi ve Klinik Sonuçlarımız. Çukurova Anestezi ve Cerrahi Bilimler Dergisi 2019;2(2):97-106 doi: 10.36516/jocass.2019.4
4. Sarı R. Karotis Üzerinde Sınırlı Kapsüllü Nöroma. Çukurova Anestezi ve Cerrahi Bilimler Dergisi 2019;2(2):70-74 (Editöre Mektup)
5. Yabanoğlu H, Kuş M, Bağır GŞ, Sarı R, Çolak İİ, Arer İM. 20 Yıllık Primer Hiperparatiroidi Deneyimi: 202 Hastanın Tedavi Sonuçları. Endokrinolojide Diyalog 2019;16(1):9-15
6. Sarı R, Buldanlı M. Lenfoproliferatif Hastalıklarda Splenektomi Endikasyonları ve Klinik Sonuçlarımız. Turkish Journal of Clinics and Laboratory. 2021;12(1):102-106. doi:10.18663/tjcl.822973
7. Memisoglu E, Sari R, Tosun Y, Tasdogan B, Rona G. Diagnostic efficacy of physical examination and radiological findings in palpable breast masses. Turkish Journal of Clinics and Laboratory. 2022(2):269-274. doi:10.18663/tjcl.1102235

D. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan bildiriler:
1. Gündoğdu H, Ersoy PE, Yazıcıoğlu Ö, Nasrullayev O, Bozkırlı BO, Sarı R. Büyük karın ameliyatı geçiren hastalarda postoperatif oral suppleman kullanımının hastaneye tekrar başvuru üzerine etkisi. 9. KEPAN Kongresi 18-22 Mart 2015, Antalya (Sözlü Bildiri)
2. Sarı R, Durak D, Gürer A, Yazıcıoğlu Ö. Asiti olan hastada irredükte umblikal herni onarımı. 5. Ulusal Fıtık Kongresi 22-25 Ekim 2015, Dalaman (Poster Bildiri)
3. Sarı R, Savaş F, Yazıcıoğlu Ö, Gürer A. Memenin atipisiz kolumnar hücre hiperplazisi. 20. Ulusal Cerrahi Kongresi, 13-17 Nisan 2016, Antalya (Poster Bildiri)
4. Gündoğdu H, Şentürk KY, Bozkırlı BO, Alışık M, Yazıcıoğlu Ö, Sarı R, Savaş F. Transtiretin Düzeyi Kanser Cerrahisi Sonrası Komplikasyon ve Mortaliteyi Öngörmede Kullanılabilir mi? 10. KEPAN Kongresi 29 Mart-2 Nisan 2017, Antalya (Poster Bildiri)
5. Gündoğdu H, Yazıcıoğlu Ö, Bozkırlı BO, Akbaba S, Sarı R. Yaşlılıkta Kanser Cerrahisi Sonrası Gelişen Malnütrisyon Erken Mortalitenin Belirtecidir. 10. KEPAN Kongresi 29 Mart-2 Nisan 2017, Antalya (Poster Bildiri)
6. Sarı R, Gürer A, Çifter SÇ, Küçükdiler E, Yazıcıoğlu Ö. Serum DR-70 ve CEA Düzeyleri ile Kolorektal Kanserlerdeki pTNM Evresi Arasındaki İlişki. 16. Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi 16-20 Mayıs 2017, Antalya (Poster Bildiri)
7. Gündoğdu H, Şentürk K, Bozkırlı BO, Alışık M, Yazıcıoğlu Ö, Sarı R, Savaş F. Kolorektal Kanser Cerrahisi Sonrası Komplikasyon ve Mortaliteyi Öngörmede Transtretinin Yeri Olabilir mi? 16. Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi 16-20 Mayıs 2017, Antalya (Sözlü Bildiri)
8. Sarı R, Akbaba S, Yazicioglu MÖ, Gündoğdu H. Pilonidal sinüs hastalarında V-Y flep uygulaması ile Limberg flep uygulamasının karşılaştırılması. 21.Ulusal Cerrahi Kongresi, 11-15 Nisan 2018, Antalya (Poster Bildiri)
9. Sarı R, Kuş M, Arer İM, Yabanoğlu H. Rektosel Hastalığının Cerrahi Tedavisi ve Klinik Sonuçlarımız. 17. Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi 9-13 Nisan 2019, Antalya (Poster Bildiri)
10. Kuş M, Sarı R, Arer İM, Yabanoğlu H. Rektovajinal Fistül Hastalığının Cerrahi Tedavisi ve Klinik Sonuçlarımız. 17. Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi 9-13 Nisan 2019, Antalya (Poster Bildiri)
11. Yabanoğlu H, Kuş M, Bağır GŞ, Sarı R, Çolak İİ, Arer İM. 20 Yıllık Primer Hiperparatiroidi Deneyimi: 202 Hastanın Tedavi Sonuçları. 9. Ulusal Endokrin Cerrahi Kongresi 2-5 Mayıs 2019, Antalya (Sözlü Bildiri)
12. Yabanoğlu H, Sarı R, Haydardedeoğlu FE, Kuş M, Hargura AS, Arer İM. Tirotoksikozlu Hastalarda Ameliyat Öncesi Plazmaferez ve Cerrahi Tedavi Sonuçlarımız. 9. Ulusal Endokrin Cerrahi Kongresi 2-5 Mayıs 2019, Antalya (Sözlü Bildiri)
13. Sarı R, Kuş M. İnsizyonel hernilerde kas arkası yamalı onarım tekniği sonuçlarımız. 7. Ulusal Fıtık Kongresi, 3-6 Ekim 2019, İzmir (Sözlü Bildiri)
14. Sarı R, Kuş M. Endoskopik Retrograd Kolanjiopankreatografi Sonrasındaki İşleme Bağlı Yaralanmaların Tedavisi ve Klinik Sonuçlarımız. 12. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, 9-13 Ekim 2019, Antalya (Sözlü Bildiri)
15. Kuş M, Sarı R. Özefagus Perforasyonu Tedavisi ve Klinik Sonuçlarımız. 12. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, 9-13 Ekim 2019, Antalya (Sözlü Bildiri)
16. Sarı R, Yabanoğlu H, Hargura AS, Kuş M, Arer İM. Sekonder Hiperparatiroidide Cerrahi Tedavi Sonuçlarımız. 18. Medikal Cerrahi Endokrinoloji Kongresi 7-10 Kasım 2019, Antalya (Sözlü Bildiri)
17. Buldanlı MZ, Sarı R. Elektif Üst Gastrointestinal Sistem Endoskopisinde Tek Hekim Deneyimi Endikasyonlar ve İlgili Branşlar. 4. Çukurova Gastro-İntestinal Cerrahi Hastalıkları Kongresi, 28 Şubat-1 Mart 2020, Adana (Sözlü Bildiri)
18. Ertuğrul İ, Sarı R, Altuntas YE, Kaya S, Altın Ö, Uzunoğlu H, İlhan N, Mülküt F, Küçük HF. Gaitada Gizli Kan Pozitif Olan Taramalarda Kolonoskopi ve Gastroskopi Sonuçlarının Analizi. 4. Çukurova Gastro-İntestinal Cerrahi Hastalıkları Kongresi, 28 Şubat-1 Mart 2020, Adana (Sözlü Bildiri)
19. Sarı R. İki Farklı Hemoroidektomi Tekniğinin Yaşam Kalitesine Etkisinin Karşılaştırılması. 4. Çukurova Gastro-İntestinal Cerrahi Hastalıkları Kongresi, 28 Şubat-1 Mart 2020, Adana (Sözlü Bildiri)
20. Kaya S, Sarı R, Altın Ö, Alkan M, Bildik N, Altuntas YE, Küçük HF. Kliniğimizde Gastroözofageal Reflü Hastalığına Güncel Yaklaşımın ve Uygulanan Anti-Reflü Cerrahisinin Sonuçlarının Değerlendirmesi. 4. Çukurova Gastro-İntestinal Cerrahi Hastalıkları Kongresi, 28 Şubat-1 Mart 2020, Adana (Sözlü Bildiri)
21. Kaya S, Altın Ö, Sarı R, Alkan M, Altuntas YE, Küçük HF. Obstrüktif Sol Kolon ve Rektum Kanserinde Ameliyat Öncesi Köprüleme ya da Palyasyon Amaçlı Endoskopik Stent Uygulaması. 4. Çukurova Gastro-İntestinal Cerrahi Hastalıkları Kongresi, 28 Şubat-1 Mart 2020, Adana (Sözlü Bildiri)
22. Sarı R, Memişoğlu E. İnsizyonel Hernilerde Onlay ve Sublay Yamalı Onarım Sonuçlarının Karşılaştırılması. 8. Ulusal Fıtık Kongresi, 11-13 Mart 2021, Online (Sözlü Bildiri)
23. Sarı R, Memişoğlu E, Küçük HF. Hemitiroidektomi Sonrası Hipotiroidizm Gelişimi ile Klinikopatolojik Özellikler Arasındaki İlişki. 10. Ulusal Endokrin Cerrahi Kongresi, 26-28 Mart 2021, Online (Sözlü Bildiri)
24. Memişoğlu E, Sarı R, Taşdoğan B, Küçük HF. Tiroid İnce İğne Aspirasyon Biyopsisinin Tanısal Doğruluğu ve Uyumsuz Vakaların Değerlendirilmesi. 10. Ulusal Endokrin Cerrahi Kongresi, 26-28 Mart 2021, Online (Sözlü Bildiri)
25. Sarı R, Memişoğlu E. Neoadjuvan Kemoterapi Sonrasi Klinik Yanıt Değerlendirmesi ve Patolojik Yanıtı Etkileyen Faktörler. 3. Ulusal Meme Cerrahisi Kongresi, 28-30 Mart 2021, Online (Poster Bildiri)
26. Sarı R, Buldanlı MZ. Kolorektal ERAS Uygulamalarındaki Varyasyonların ve Komplikasyonların Hastanede Kalış Süresine Etkisi. 2. ERAS Kongresi, 11-13 Haziran 2021, Online (Sözlü Bildiri)
27. Sarı R, Memişoğlu E. ERAS’ın Gastrektomi Sonrası Klinik İyileşme ve Hastane Yatışı Üzerine Etkisi. 2. ERAS Kongresi, 11-13 Haziran 2021, Online (Sözlü Bildiri)
28. Sarı R, Memişoğlu E, Yılmaz TE. Tiroid Nodüllerinin Malignite Riskini Belirlemede Ultrason ve Sitoloji Bulgularının Kombine Kullanımının Önemi. 19. Medikal Cerrahi Endokrinoloji Kongresi 1-3 Ekim 2021, Online (Sözlü Bildiri)
29. Memişoğlu E, Ulusoy S, Buldanlı MZ, Sarı R. N2 Meme Kanserinde Neoadjuvan Kemoterapi Sonrası Aksiller Lenf Nodu Diseksiyonundan Kaçınabilir miyiz? 6. Ulusal Cerrahi Onkoloji Kongresi 24-27 Şubat 2022, Antalya (Sözlü Bildiri)
30. Sarı R, Memişoğlu E, Buldanlı MZ. Akut Divertikülit Vakalarında Olası Kanser Tanısı Belirleyici Faktörler. 5. Çukurova Gastro-İntestinal Hastalıklar ve Cerrahi Kongresi, 4-6 Mart 2022, Adana (Sözlü Bildiri)
31. Kaya S, Altuntas YE, Altın Ö, Gümüştekin B, Sarı R, Çetin K, Sıkar HE, Küçük HF. Kolorektal Anastomoz Darlıklarına Yaklaşımda Doğrular ve Yanlışlar: Ne zaman? Hangi Teknik? 22. Ulusal Cerrahi Kongresi, 23-27 Mart 2022, Antalya(Sözlü Bildiri)
32. Sarı R. Covid-19 Pandemi Sürecinde Hastanemizde Cerrahi Hastalara Klinik Yaklaşım. 22. Ulusal Cerrahi Kongresi, 23-27 Mart 2022, Antalya (Poster Bildiri)
33. Sarı R, Alkan M. Lenfoproliferatif Hastalıklarda Splenektominin Yeri ve Önemi. 22. Ulusal Cerrahi Kongresi, 23-27 Mart 2022, Antalya (Poster Bildiri)
34. Buldanlı MZ, Sarı R, Uranüs S. Laparoskopik Parsiyel Splenektomi; 23 Yıllık Klinik Deneyimin Değerlendirilmesi. 22. Ulusal Cerrahi Kongresi, 23-27 Mart 2022, Antalya (Poster Bildiri)
35. Kaya S, Altuntas YE, Altın Ö, Feratoğlu F, Sarı R, İnanç ÖF, Sıkar HE, Bildik N, Küçük HF. Yaşın Kolorektal Kanser Cerrahisi Sonrası Anastomoz Kaçağı ve Buna Bağlı Gelişen Mortalite Üzerine Etkisi. 22. Ulusal Cerrahi Kongresi, 23-27 Mart 2022, Antalya (Poster Bildiri)
36. Kaya S, Altın Ö, Altuntas YE, Feratoğlu F, Sarı R, Uzunoğlu H, Ertuğrul İ, Bildik N, Küçük HF. Mide Kanseri Tanı ve Prognozunda Mean Platelet Volüm (MPV) Değerlerinin Önemi Var mıdır? 22. Ulusal Cerrahi Kongresi, 23-27 Mart 2022, Antalya (Poster Bildiri)
37. Kaya S, Altın Ö, Altuntas YE, Feratoğlu F, Sarı R, Uzunoğlu H, Ertuğrul İ, Bildik N, Küçük HF. Non-Metastatik Rektal Kanserlerde Sistemik İnflamatuar Belirteçler İyi Bir Prognostik Gösterge mi? 22. Ulusal Cerrahi Kongresi, 23-27 Mart 2022, Antalya (Poster Bildiri)
38. Altın Ö, Sarı R. Nadir Tanı Alan Retrorektal Tümörlere Yaklaşım. 22. Ulusal Cerrahi Kongresi, 23-27 Mart 2022, Antalya (Poster Bildiri)
39. Kaya S, Gümüştekin B, Altın Ö, Sarı R, Altuntas YE, Sıkar HE, Küçük HF. Özofagus Anastomoz Kaçaklarının Kolonik Kendiliğinden Genişletilebilen Metal Stentlerle Tedavisi: Klinik Sonuçlarımız. 22. Ulusal Cerrahi Kongresi, 23-27 Mart 2022, Antalya (Poster Bildiri)

Güncelleme Tarihi: 26 Ocak 2024


Bu sitedeki içeriklerin her biri bilgilendirme amaçlı hazırlanmıştır. Sitede anlatılan tedavi yöntemlerinden hiçbirini doktor kontrolü olmadan uygulamayınız. Aksi takdirde oluşabilecek sorunlardan site yönetimi ve Özel Royal Hastanesi sorumlu değildir.